LinkedIn Twitter LinkedIn

 

 
 

PRIVACY STATEMENT

Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed. Van Burkum respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar Van Burkum heeft soms jouw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring lees je hoe wij jouw gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op onze website vanburkum.nl (de Website) en de dienstverlening die wij aanbieden (onze diensten).

Welke persoonsgegevens verwerkt van Burkum?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt

Met welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je onze website bezoekt en contact met ons opneemt of gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op vragen die je stelt over onze website;
 • om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op vragen die je stelt over onze diensten;
 • om je persoonlijke account te beheren t.b.v.. onze diensten;
 • om onze diensten uit te kunnen voeren en;
 • om je belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden, diensten of privacy statement

Wij sturen onze informatie per e-mail of per post. Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven.

Toelichting gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Van betrokkene die jonger zijn dan 16 jaar verzamelt vanburkum.nl zonder toestemming van ouders of voogd geen gegevens. We kunnen echter niet controleren of een betrokkene ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Vind je dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Van Burkum neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Van Burkum heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Geven we jouw gegevens door aan anderen?

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor onze diensten of als dit wettelijk noodzakelijk mocht zijn. In de volgende situaties kan het voorkomen dat we gegevens van jou doorgeven (onder de opsomming worden de situaties toegelicht):

 • bij door ons (tijdelijk) ingeschakelde leveranciers
 • op grond van wettelijke verplichtingen

Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld):

 • voor hosting en/of het verzorgen van updates op de website

In die situaties maken we steeds met die derde afspraken over het gebruik, de beveiliging, de geheimhouding van persoonsgegevens. Dit leggen we vast in een zogenoemde ‘verwerkersovereenkomst’. De afspraken die we hierin maken, komen erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

 • voor de uitvoering van onze diensten

Wij komen met deze partijen in een 'verwerkersovereenkomst' overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens dienen om te gaan. Deze partijen verwerken alleen jouw gegevens in overeenstemming met het doel waarmee wij de gegevens van je hebben gekregen en volgens onze instructies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

van Burkum Accountancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Cookie policy

Van Burkum maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Bij jouw bezoek aan onze website wordt je geïnformeerd over deze cookies en wordt je toestemming gevraagd om deze te accepteren.

Van Burkum plaatst twee typen cookies.

 1. Het eerste type heeft een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en gebruikersgemak. We gebruiken deze cookies ook om de website te optimaliseren.
 2. Het andere zijn knoppen naar Social Media ofwel zogenaamde widgets die je naar onze sociale media pagina’s linken. Deze knoppen kunnen jouw IP-adres verzamelen, welke pagina´s je bezoekt en ze kunnen ook een cookie instellen op jouw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. De social media bedrijven, plaatsen via vanburkum.nl cookies op de divices. Wij hebben geen invloed op hoe zij de gegevens die zij op die manier verzamelen, verwerken.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/.

Cookies blokkeren of verwijderen

Mocht je geen gebruik willen maken van cookies, klik dan op 'Niet akkoord'.

In deze privacy statement wil van Burkum jou erop attenderen dat wanneer je geen gebruik wilt maken van cookies, er helaas niet kan worden garandeert dat deze website goed werkt.

Vragen en recht op inzage, correctie en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door van Burkum Accountancy. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Burkum kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Van Burkum Accountancy
Willem Dreeslaan 20
2729 NH Zoetermeer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen klantportaal

Digitale goedkeuring voor verzending aan uitvragende instanties klantportaal

Inloggen Nmbrs®

Voor ondernemers die hun salaris- en HR-administratie online (willen) doen Nmbrs®

Inloggen Twinfield

Voor ondernemers die hun boekhouding online (willen) doen Twinfield

Offerte

Wij stellen eenmalig gratis en vrijblijvend offerte voor u samen. lees meer...