LinkedIn Twitter LinkedIn

 

 
 

Visie en missie

Wij staan naast u

Van Burkum Accountancy is een full service accountantskantoor voor het midden- en kleinbedrijf. Op basis van de administratie van bedrijven genereren de accountants informatie voor de fiscus, voor financierders en voor eventuele andere partijen. De specifieke fase waarin een onderneming zich bevindt - van start tot groei tot overname - is leidend voor alle werkzaamheden.

Missie: betrouwbaar en slagvaardig
De accountants van Van Burkum zijn een betrouwbare en slagvaardige partner voor hun cliënten, veelal ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hiertoe voorzien zij hun cliënten van hoogwaardig advies en voeren zij diensten uit op het gebied van accountancy, belastingen en bedrijfsorganisatie. De accountants respecteren bij al hun werkzaamheden de wettelijke bepalingen die op hun vakgebied van toepassing zijn. Kernwaarden die de accountants van Van Burkum willen uitdragen in hun werkwijze zijn: Persoonlijk, Betrouwbaar, Integer, Signalerend, Objectief en Informeel.

Visie: de (ondernemende) mens centraal
Alle accountants van Van Burkum Accountancy zijn partner in de zaak en medeondernemer. Zij geloven in een platte organisatiestructuur waarin medewerkers zich betrokken tonen met elkaars werkzaamheden en elkaars cliënten respecteren. Die betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in de relatie met de cliënten en de maatschappij. Dit vraagt van alle accountants een optimaal verantwoordelijkheidsbesef maar vormt de basis voor een prettig werkklimaat en goede resultaten. De accountants van Van Burkum nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op de financiële situatie van hun cliënten. Vanuit hun specifieke deskundigheid en ervaring leveren de accountants gevraagd, maar ook ongevraagd een bijdrage. Ongevraagd als het gaat om veranderende wet- of regelgeving die in het voordeel van cliënten kan uitvallen.

Inloggen klantportaal

Digitale goedkeuring voor verzending aan uitvragende instanties klantportaal

Inloggen Nmbrs®

Voor ondernemers die hun salaris- en HR-administratie online (willen) doen Nmbrs®

Inloggen Twinfield

Voor ondernemers die hun boekhouding online (willen) doen Twinfield

Offerte

Wij stellen eenmalig gratis en vrijblijvend offerte voor u samen. lees meer...