LinkedIn Twitter LinkedIn

 

 
 

AA Accountants

Kwaliteit en service voorop

AA-accountants: Onze kwaliteit is gewaarborgd
De accountants van Van Burkum streven naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van accountancy en administratie en stellen alles in het werk om deze kwaliteit te waarborgen. Het lidmaatschap van de NBA en de speciale klachtenregeling zijn hier voorbeelden van.

Lid van NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied.

Mede door ons lidmaatschap zijn op al onze opdrachten en overeenkomsten de NBA Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017.

Klachtenregeling
Het kan altijd gebeuren dat er zaken spelen waarover cliënten niet tevreden zijn en waarvoor zij een officiële klacht willen indienen. Speciaal daarvoor hebben de accountants van Van Burkum een klachtenregeling met bijbehorend klachtenformulier opgesteld. Met het formulier kunnen cliënten klachten of opmerkingen aan ons kenbaar maken, zonder dat er direct contact is met de betrokken accountant. De klacht wordt strikt vertrouwelijk in behandeling genomen door één van onze accountants die niet bij de opdracht is betrokken, om zo tot een goede oplossing te komen.

Privacy statement
Indien u gebruik maakt van onze website worden gegevens hiervan niet bewaard of gebruikt. Middels onze website kunt u om informatie vragen of u kunt inloggen op externe websites waarmee wij een gebruikersovereenkomst hebben afgesloten. Voor meer informatie klikt u hier.

Inloggen klantportaal

Digitale goedkeuring voor verzending aan uitvragende instanties klantportaal

Inloggen Nmbrs®

Voor ondernemers die hun salaris- en HR-administratie online (willen) doen Nmbrs®

Inloggen Twinfield

Voor ondernemers die hun boekhouding online (willen) doen Twinfield

Offerte

Wij stellen eenmalig gratis en vrijblijvend offerte voor u samen. lees meer...