LinkedIn Twitter LinkedIn

 

 
 

Advies

U staat centraal

Ondernemend advies: tijd nemen voor de toekomst
Ondernemers zijn mensen die hun missie willen realiseren. Die stappen zetten om hun bedrijf steeds weer op een hoger plan te brengen. Dat vergt veel tijd en energie. Daardoor ontbreekt het vaak aan tijd om de eigen onderneming van ‘een afstandje’ te bekijken en een plan te maken voor de middellange of lange termijn. De accountants van Van Burkum hebben jarenlange ervaring met de ontwikkelingen bij kleine en grotere ondernemingen. U kunt ons inschakelen voor advies bij vraagstukken als:

 • begeleiding bij de verkoop van uw onderneming;
 • ondersteuning bij herstructurering en /of reorganisatie;
 • beoordelen van exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen;
 • bijzondere onderzoeken op fiscaal of financieel vlak.

Controllerswerkzaamheden: bewaken en analyseren
U kunt de accountants van Van Burkum ook inschakelen voor controllerswerkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat u behoefte heeft aan meer managementrapportages maar u heeft geen eigen controller in dienst. De werkzaamheden voeren wij uit op uurbasis.
 
De controller kan aan de hand van uw wensen:
- toezicht houden op en leiding geven aan de financiële administratie;
- financiële informatie en adviezen geven aan directie en management;
- financieel beleid voorbereiden of sturen;
- zorgen voor een correcte uitvoering van:

 • planning & control cyclus;
 • periodieke financiële rapportages;
 • investeringsanalyses;
 • interne kostenverrekeningen;
 • balansen;
 • winst-en-verliesrekeningen;
 • begrotingen/budgetteringen;
 • jaarrekeningen;
 • meerjarenplanningen.

- managementinformatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures ontwerpen en beheren;
- de financiële positie en resultaten van het bedrijf bewaken en analyseren.

Controllers zijn generalisten
Een moderne controller is een generalist. Ons werkgebied als controller is niet beperkt tot strikt financiële aspecten. Indien nodig kunnen wij ons ook bezighouden met bredere systemen voor het meten en evalueren van de prestaties van uw bedrijf.
 

Inloggen klantportaal

Digitale goedkeuring voor verzending aan uitvragende instanties klantportaal

Inloggen Nmbrs®

Voor ondernemers die hun salaris- en HR-administratie online (willen) doen Nmbrs®

Inloggen Twinfield

Voor ondernemers die hun boekhouding online (willen) doen Twinfield

Offerte

Wij stellen eenmalig gratis en vrijblijvend offerte voor u samen. lees meer...